Facebook Instagram Google+
úsporné řešení pro budoucnost

Výhody plastových kopulí:

 • Jedná se o staticky čisté řešení.
 • Tvar plastových kopulí a použití plně odpovídá technickým normám a požárním normám.
 • Bednění je demontovatelné, není trvale uloženo v betonu.
 • Přeprava, montáž a demontáž je jednoduchá, není zapotřebí zaškolených montážníků.
 • Dají se použít na jakémkoliv systémovém bednění, běžné vybavení betonářských firem.
 • Výsledná žebra jsou rozměrově přesné a odpovídají schválenému statickému výpočtu bez výchylek a nepředvídaných událostí.
 • Nahrazují klasické vodorovné bednění, zvyšují výkon montážních čet na m2.
 • Poskytují stabilní, bezpečnou a nepohyblivou pracovní plochu.
 • Usnadňují pokládku želez v jednotlivých žebrech, které se pokládají v jednom zátahu.
 • Výztuž je snadno kontrolovatelná.
 • Žebra umožňují jednoduchou a správnou betonáž.
 • Výsledným efektem po použití plastových kopulí je technicky dokonalá plocha s hladkými pohledovými a estetickými stropy připravenými k malbě či podhledům.