Facebook Instagram Google+
úsporné řešení pro budoucnost

Celková výška stropní konstrukce:
Tloušťka nadbetonávky:
Výška trámu:
Spodní šířka trámu:
Horní šířka trámu:
Osová vzdálenost trámů:
Pro výstavbu stropní konstrukce je zapotřebí